کادر فنی

کادر فنی ما

خانم نظری

خانم نظری

استاد ترکی استانبولی
جناب دکتر عظیمی

جناب دکتر عظیمی

استاد YÖS-ALES
خانم قویدست

خانم قویدست

مدرس TÖMER
بهنام نورانی

بهنام نورانی

مدرس TÖMER
خانم فرشباف

خانم فرشباف

مدرس TÖMER
سعید اصغری

سعید اصغری

کارمند
حسین حیدری زکی hosein heidari

حسین حیدری زکی hosein heidari

مدیر manager
Supply 2014. Design by rasam web.