دوره ها

دوره های ارائه شده در این ترم

ردیف عنوان دوره رده سنی تعداد جلسات ساعت جلسه شهریه
1 دوره نوجوانان conect نوجوان 18 1:30 1050000vdhg
2 دوره کودکان pocket کودکان 18 1:30 1050000vdhg
3 دوره کودکان TINY کودکان 18 1:30 1200000ریال
Supply 2014. Design by rasam web.