دوره ها

دوره های ارائه شده در این ترم

ردیف عنوان دوره رده سنی تعداد جلسات ساعت جلسه شهریه
1 کلاسهای فشرده گرامر تومر-TOMER جوان 15 1:30دقیقه هر جلسه 90هزار تومان
2 کلاسهای یوس(YöS) آماده سازی برای کنکور ترکیه مقطع کارشناسی جوان 120جلسه 1:30 13میلیون تومان
3 کلاسهای آلس (کنکور ورودی دانشگاههای ترکیه) بزرگسال 30 1:30 1000000تومان
4 دوره 5 ماهه تومر(خرداد) 40جلسه 1:30 13000000ریال
5 TÖMER اردیبهشت 94 جوان 32 2ساعته 7000000ریال
6 کلاسهای TÖMER در روزهای جمعه (قبل از ظهر) 32 2 ساعت 8000000ریال
7 TÖMER فروردین ماه 94 بزرگسال 32 2 ساعت 7000000ریال
8 DILMER بزرگسال 32 2 7000000
9 کلاسهای YOS و آماده سازی برای امتحانات ورودی دانشگاههای ترکیه بزرگسال 20 1:30 6000000
10 کلاسهای مکالمه ترکی استانبولی پیشرفته 16 1:30 7500000ریال
Supply 2014. Design by rasam web.