شروع کلاسهای فشرده و رفع اشکال yös

شروع کلاسهای  فشرده و آمادگی امتحانات YÖS -چهارشنبه 26 فروردین ساعت 19:15 الی 21:00

کلاسهای فشرده ، رفع اشکال  و اماده سازی برای امتحانات YÖS دانشگاههای ترکیه 

کلاسهای فشرده YÖS  و رفع اشکال 20 جلسه ای بوده و تست های استاندارد دانشگاههای ترکیه اجرا خواهد شد.

 

Supply 2014. Design by rasam web.