کلاسهای آمادگی برای امتحان تومر تیر ماه در تبریز

کلاسهای فشرده تومر و همچنین کلاسهای آمادگی برای امتحانات تومر 94 از روز سه شنبه 18 فروردین ماه شروع خواهد شد.

کلاسها 3 ماهه بوده و 2 جلسه در هفته میباشد.

DILMER

Supply 2014. Design by rasam web.