شروع ترم جدید کلاسهای ترکی استانبولی(تومر)

شروع ترم جدید کلاسهای ترکی استانبولی (TÖMER) از 24 فروردین 94

کلاسهای تومر روزهای 2شنبه - 4 شنبه 

هفته ای 2 جلسه 2 ساعته 

دوره 4 ماهه عادی( گرامر-مکالمه-انشا)

مدارک لازم : عکس 3*4-کپی شناسنامه-تکمیل فرم مربوطه

 

Supply 2014. Design by rasam web.