رشته های موجود در دانشگاه آتاتورک ارزروم

دانشگاه آتاترک

این دانشگاه در سال1957 در شهر ارزروم ساخته شد. دارای15 دانشکده، 17 مدرسه عالی، 6 انستیتو، 10 مرکز تحقیقات و 2 بیمارستان تحقیقاتی است. زبان آموزشی دانشگاه ترکی است. تعداد مجتمع های دانشگاه با احتساب مجتمع مرکزی 12تاست. این مجتمع ها در شهرهای ارزروم، آغری و ارزنجان واقع هستند. تعداد دانشجویان آن35 هزار نفر و تعداد کادر علمی آن2550 نفر است. نسبت استاد به دانشجو 1 به15 است.

اسکان - تغذیه: براساس گزارش ثبت نام سال2000، تنها دانشگاهی است که مشکل خوابگاه برای دانشجویانش ندارد. خوابگاههای موجود در مجتمع دانشگاه، مدرن و دارای امکانات حمام و شوفاژ است. غذاخوریهای موجود در مجتمع ها، هر روز به روی دانشجویان باز هستند.

فعالیتهای فرهنگی: باشگاههای دانشجویی در بخشهای مختلف فرهنگی فعالیت میکنند و دانشگاه در زمینه های فرهنگی هنری مختلفی برای دانشجویان کلاس تشکیل میدهد.

تکنولوژی: دانشگاه با بالغ بر 150 لابراتوار مدرن و توسعه یافته، یک مرکز علمی خوبی محسوب میشود.

خدمات بهداشتی: دانشجویان در مرکز بهداشتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه معاینه میشوند. دانشجویان در صورت نیاز به بیمارستان تحقیقاتی دانشگاه معرفی میشوند. خدمات دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی انجام میشود.

ورزش: دارای یک سالن ورزشی سربسته، 3 سالن باز و تعداد زیادی میدان ورزشی برای بازیهای فوتبال، والیبال، بسکتبال است.

رشته های تحصیلی دانشگاه:

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده داروسازی

مدرسه عالی بهداشت ارزروم: مامایی، پرستاری

دانشکده علوم پایه و ادبیات: زبان و ادبیات آلمانی، زبان و ادبیات عرب، بیولوژی، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، فیزیک، زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات انگلیسی، شیمی، باستانشناسی کلاسیک، ریاضیات، تاریخ صنعت، جامعه شناسی، تاریخ، زبان و ادبیات ترک

مدرسه عالی پرستاری

دانشکده اقتصاد و علوم اداری: اقتصاد، مدیریت

دانشکده الهیات: الهیات، دبیری فرهنگ دینی و علم اخلاِ دوره ابتدایی

دانشکدة ارتباطات: رادیو، تلویزیون و سینما

دانشکدة تربیت معلم کاظم کارابکیر: دبیری: زبان آلمانی، رایانه و تکنولوژی آموزشی، بیولوژی، جغرافیا، گروه فلسفه، علوم پایه

Supply 2014. Design by rasam web.