ترم جدید کلاسهای ترکی استانبولی تومر-TÖMER

شروع کلاسهای ترکی استانبولی تومر TÖMER : یکشنبه 13 اردبیهشت 

روزهای: یکشنبه - سه شنبه      (شروع شد )

ساعت: 18:00 - 20:00  

مدت دوره 4 ماه بوده و همزمان و در طول دوره کلاسهای مکالمه نیز برگزار خواهد شد

مدارک لازم برای ثبت نام: عکس 3*4  - کپی شناسنامه -تکمیل فرم ثبت نام 

آخرین مهلت ثبت نام شنبه 12 اردیبهشت

Supply 2014. Design by rasam web.