کلاس های یوس (YÖS) برای سال تحصیلی 2016

ثبت نام  کلاسهای آماده سازی برای امتحانات YÖS دانشگاههای ترکیه شروع شد

کلاسهای YÖS شامل دوره های هوش-ریاضی  و هندسه بوده و 7 ماهه میباشد

کلاسهای 3 جلسه در هفته و دوره 90 جلسه ای خواهد بود

دوره شامل تست زنی با استانداردهای دانشگاههای ترکیه

شروع دوره از 1 شهریور 1394

 

Supply 2014. Design by rasam web.