ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی برای ترم خرداد

شروع ثبت نام برای کلاسهای ترکی استانبولی ترم خرداد

دوره 5 ماهه بوده و 2 جلسه در هفته میباشد

کلاسها 2 شنبه و 5 شنبه از ساعت 6 الی 7:30 خواهد بود

 

 

Supply 2014. Design by rasam web.