ثبت نام برای کلاسهای آلس ALES

شروع ثبت نام برای کلاسهای کنکور آلس ترکیه

دوره 3ماهه بوده و 2 روز در هفته میباشد

کلاسها شامل دوره هوش و ریاضی بوده و در اواخر دوره امتحانات آزمایشی برگزار خواهد شد

کلاسها شامل حل تست های انتحانات دوره های قبلی میباشد

کلاسهای آموزشی آلس دانشجویان را برای امتحان ورودی دانشگاههای ترکیه (ales) آماده میکند

شروع ثبت نام برای کنکور آلس شهریور میباشد

Supply 2014. Design by rasam web.