شروع کلاسهای تومر تیر ماه TÖMER

شروع کلاسهای تومر دوره تیرماه از روز چهارشنبه 94/4/3 

کلاسهای تومر روزهای شنبه - چهارشنبه از ساعت 19:15 الی 20:45 خواهد بود

دوره 5ماهه بوده و کتابهای ISTANBUL تدریس خواهد شد.

Supply 2014. Design by rasam web.