امتحان تومر دانشگاه آتاتورک ارزروم

زمان آزمون دانشگاه آتاتورک ارزروم مشخص شد

آزمون تومر روز جمعه 30 مردادماه در تبریز برگزار خواهد شد

دانشجویان برای ثبت نام و تکمیل فرم امتحانی میتوانند از طریق ایمیل و یا تلفن با اموزشگاه در ارتباط باشند

Supply 2014. Design by rasam web.