کلاسهای مکالمه ترکی استانبولی شروع شد

شروع کلاسهای مکالمه ترکی استانبولی برای دانشجویان و اماده سازی برای امتحانات تومر 30مرداد

کلاسها هفته ای 2 جلسه بوده و بعد از ظهر تشکیل میشود

 

Supply 2014. Design by rasam web.