برگزاری ازمون تومر در تبریز

امتحان تومر 4 دی ماه در تبریز برگزار خواهد شد

امتحان اصلی تومر روز جمعه 4 دیماه در تبریز در محل موسسه برگزار خواهد شد و قبل از امتحان اصلی امتحانات آزمایشی امادگی برای امتحان اصلی برگزار خواهد شد

برای اطلاعات بیشتر و مدارک ثبت نام از طریق ایمیل و یا تلفن با موسسه در ارتباط یاشید

متشکریم

Supply 2014. Design by rasam web.