کلاسهای ترکی استانبولی ترم دی ماه

شروع دوره دی ماه کلاسهای ترکی استانبولی

دوره 5 ماهه و 2روز در هفته خواهد بود

علاوه بر کلاسهای گرامر 2 روز در هقته کلاس مکالمه نیز هفته ای 1 جلسه برگزار خواهد شد

کلا 3 جلسه در هفته و هر جلسه 1ساعت و نیمه

Supply 2014. Design by rasam web.