کلاس فشرده و رفع اشکال امتحانات یوس YÖS

کلاسهای رفع اشکال و فشرده یوس برای امتحانات ورودی دانشگاههای ترکیه برا دانشجویان عزیزی که فرصت ثبت نام در کلاسهای تکمیلی مهر ماه را نداشتند د همچنین برای دانشجویانی که نیاز به کلاس رفع اشکال و تمرین دارند

این کلاسها از اوایل اسفند ماه شروع خواهد شد و به مدت 2 ماه خواهد بود

کلاسها زیر نظر استاد دکترای ریاضی که از دانشگاه انکارا فارغ التحصیل شده اند برگزار خواهد شد

همراه با تستهای استاندارد دانشگاههای ترکیه

موفق باشید

Supply 2014. Design by rasam web.