مدرک انگلیسی شرط اول برای رشته های پزشکی

با در دست داشتن مدرک انگلیسی میتوانید در رشته های دندان پزشکی - دارو سازی و پزشکی در کشور قبرس تحصیل کنید

مدرک مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران

با امکان انتقالی به ایران

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با موسسه در ارتباط باشید

Supply 2014. Design by rasam web.