ثبت نام کلاسهای تومر ترم فروردین

شروع کلاسهای تومر ترم فروردین ماه از اخر فروردین ماه

دوره 5 ماهه بوده و 2 حلسه در هفته میباشد

مدارک ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام در آموزشگاه

1قطعه عکس 3*4

کپی شناسنامه

 

Supply 2014. Design by rasam web.