برگزاری کلاسهای YDS

برگزاری کلاسهای YDS و امادگی برای امتحانات YDS ترکیه

بستگی به سطح زبان انگلیسی دانشجویان و بعد از تعیین سطح تعداد جلسات مشخص خواهد شد

کلاسها تقریبا 40 الی 45 جلسه خواهد بود

با استفاده از جزوه های روز کشور ترکیه و تست های آموزشی ÖSYM

Supply 2014. Design by rasam web.