شروع ثبت نام کلاسهای یوس YÖS

شروع ثبت نام برای کلاسهای یوس

کلاسهای یوس: دوره 6ماهه

شامل هوش - ریاضی - هندسه

3 جلسه در هفته

با تستهای استاندارد دانشگاههای آنکارا

Supply 2014. Design by rasam web.