سی دی های آموزشی کلاسهای یوس YÖS

سی دی های آموزشی مهارت و راه و روش تست زدن برای امتحانات یوس

با تدریس اساتید دانشگاههای ترکیه

سی دی های آموزشی هوش - ریاضی - هندسه برای افرادی که نمیتوانند در کلاس حضور داشته باشند

Supply 2014. Design by rasam web.