کلاسهای تخصصی SAT -ACT با تدریس اساتید دانشگاههای ترکیه

کلاسهای تخصصی و تضمینی SAT-ACT توسط اساتید دانشگاههای ترکیه

کلاسها به صورت دوره 4ماهه بوده و در تبریز و انکارا بصورت دوره ای برگزار خواهد شد

کلاسها با گارانتی پذیرش در رشته های پزشکی -دندان و داروسازی میباشد

Supply 2014. Design by rasam web.