برگزاری کمپ YDS در آنکارا

برگزاری کلاسهای تضمینی YDS در انکارا

دوره 7 روزه 

6 روز برگزاری کلاس هرروز 8 ساعت

کلاسها در شهر انکارا و توسط اساتید مجرب دانشگاههای انکارا برگزار خواهد شد

Supply 2014. Design by rasam web.