برگزاری دوره 1هفته ای SAT در انکارا

دوره یک هفته ای SAT در انکارا

این دوره 7 روزه بوده و شامل حل و راه و روش تست زنی و رفع اشکال خواهد بود

 

Supply 2014. Design by rasam web.