رشته های دندان - دارو و پزشکی مورد تایید ایران

رشته های دندان - دارو و پزشکی در روسیه و مورد تایید ایران

بدون کنکور و ازمون

سالانه 5 هزار دلار شهریه دانشگاه

مورد تایید وزارت بهداشت و درمان

 

Supply 2014. Design by rasam web.