ادرس تلگرام آموزشگاه

دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم از این پس میتوانند از طریق  تلگرام آموزشکاه به آدرس 

https://telegram.me/torkansahand

پیگبر کلاسهای آموزشی و اخبار دانشگاهی باشند.

Supply 2014. Design by rasam web.