کلاسهای ترکی استانبولی TÖMER آبان ماه

شروع ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی تومر ابانماه از هفته اول آبان

کلاسها هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 1:30 دقیقه خواهد بود

طول دوره 5ماه میباشد

Supply 2014. Design by rasam web.