دوره جدید کلاسهای آمادگی امتحانات یوس

کلاسهای جدید و تخصصی و فشرده یوس از نیمه دوم ابان ماه

کلاسهای هوش و ریاضی برای امادگی کنکور یوس

کلاسهای کاملا تخصصی برای رشته های پزشکی -دندان پزشکی-دارو سازی

 

Supply 2014. Design by rasam web.