کلاسهای ترکی استانبولی تومر TÖMER (آذرماه)

شروع دومین دوره کلاسهای ترکی استانبولی تومر اذر ماه

شروع کلاسها از نیمه دوم آذر ماه

دوره 5ماهه 

Supply 2014. Design by rasam web.