کلاسهای رفع اشکال یوس در آنکارا YÖS

دوره 3-4 روزه رفع اشکال یوس در انکارا

کلاسهای رفع اشکال و تست زنی یوس در انکارا

توسط استاد هوش و ریاضی دانشگاه انگارا

Supply 2014. Design by rasam web.