کلاسهای ترکی استانبولی تومر (TÖMER)

شروع کلاسهای ترکی استانبولی تومر از 15 مرداد

کلاسها هفته ای 2جلسه و هر جلسه 1:30 دقیقه

دورخ 5ماهه

Supply 2014. Design by rasam web.