کلاسهای ترکی استانبولی تومر ابان ماه

شروع کلاسهای ترکی استانبولی دوره تومر از اول ابان ماه

دوره 5 ماهه 

2جلسه در هفته

همراه با کلاسهای تخصصی گرامر-مکالمه

Supply 2014. Design by rasam web.