کلاس فشرده هوش برای امتحانات یوس -yös

شروع کلاسهای فشرده و تخصصی یوس-yös 

زیر نظر استاد دانشگاه ترکیه -bariş hoca

 

Supply 2014. Design by rasam web.