شروع کلاسهای ترکی استانبولی دوره مهر ۹۸

شروع کلاسهای ترکی استانبولی دوره مهر ماه از ۲شنبه کلاسها روزهای ۲شنبه و ۵شنبه برگزار خواهد شد از ساعت ۶:۳۰ الی ۸:۰۰ بعد از ظهر کلاسهای تخصصی گرامر-مکالمه

Supply 2014. Design by rasam web.