ثبت نام رشته های پیرا پزشکی و هنر در دانشگاه دولتی ترکیه

شروع ثبت نام رشته های پیرا پزشکی و کلیه رشته ها در دانشگاههای ترکیه

دانشگاه دولتی

شهریه سالانه 2500 لیر ترکیه

زمان ثبت نام محدود میباشد

Supply 2014. Design by rasam web.