نمایندگی آموزشگاه تخصصی کلاسهای آمادگی کنکور YAKLAŞIM آنکارا در تبریز(یوس - اس ای تی - آلس )

کلاسهای تخصصی یوس - YÖS

کلاسهای تخصصی اس اس تی : SAT

گلاسهای تخصصی آلس: ALES

کلاسهای رفع اشکال کنکور یوس

امتحانات آزمایشی یوس

Supply 2014. Design by rasam web.