شروع پذیرش در دانشگاه قبرس(بدون هزینه پذیرش)

شروع پذیرش در کلیه رشته ها در تمام مقاطع

بدون هزینه پذیرشی

با بورس 20 الی 50 درصد

بدون نیاز به مدرک زبان انگلیسی

Supply 2014. Design by rasam web.