پذیرش تضمینی پزشکی و دندان پزشکی در دانشگاههای خصوصی استانبول(با بورسیه 20%)

شروع پذیرش تضمینی در دانشگاههای خصوصی استانبول با بورس 20%

تضمینی

دانشگاههای مورد تایید اروپا و آمریکا

در شهر استانبول

بدون نیاز به ازمون یوس و مدرک زبان انگلیسی

 

Supply 2014. Design by rasam web.