برگزاری آزمون تومر در تبریز

برگزاری آزمون تومر دانشگاه اتاتورک ارزروم در تبریز-جمعه 4 دی ماه

مجری برگزاری آزمون تومر دانشگاه آتاتورک  ارزروم در تبریز

جهت اطلاع از زمان و نحوه برگزاری و ثبت نام در امتحان میتوانید از طریق میل و یا تلفن با موسسه در ارتباط باشید

Supply 2014. Design by rasam web.